Domů

Vítáme Vás na stránkách Terapeutického centra v Jihomoravském kraji, nestátního zdravotnického zařízení Společnosti Podané ruce o.p.s., které sídlí v Brně.

Pokud máte problém s pitím, užíváním nealkoholových drog, hraním, sázením, chcete řešit různé s tím spojené komplikace, nebo znáte někoho takového ve svém okolí a rádi byste mu pomohli, jste na správné adrese. 

Naše služby poskytujeme v rámci dvou programů - Ambulantního léčebného programu a Programu substituční terapie.  

 

Rozcestník (Ambulantního léčebného programu)

Jste závislý/á nebo máte pocit, že se Vám pití, užívání, hraní či sázení začíná vymykat z rukou? Informace o tom jaké služby nabízíme naleznete zde. Jak probíhá první konzultace u nás si můžete přečíst tady

Jste rodič nebo blízká osoba člověka se závislostí? Můžete se k nám přijít poradit o tom, jak pomoci Vašim blízkým nebo o tom jak se k nim stavět či jak se vyrovnat s jejich závislostí. Můžete také navštívit naši skupinu pro rodiče a blízké, kde se můžete inspirovat zkušeností ostatních.

Máte zájem o individuální terapii či poradenství? Více informací o tom, co od terapie můžete očekávat naleznete zde. Informace o poradenství pak naleznete tady.

Máte zájem o rodinnou terapii či poradenství? Informace o tom, jak u nás probíhají rodinná sezení naleznete zde

Máte zájem o skupinovou terapii? V našem terapeutickém centru funguje řada skupin. Bližší informace o nich naleznete zde. Konkrétnější informace o motivační skupině jsou pak tady.

Chcete se k nám objednat? Bližší informace o tom, jak se k nám objednat naleznete zde. Kromě objednání přes obecnou linku se můžete objednat také ke konkrétnímu terapeutovi/terapeutce. Bližší představení jednotlivých terapeutů/terapeutek se zobrazí po rozkliknutí jednotlivých jmen na tomto odkaze.

 

Ambulantní léčebný program

Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na  drogách, alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí. 

Program substituční terapie

Program substituční terapie je určený pro lidi s těžkou závislostí na heroinu (nebo jiném opiátu), u kterých aktuálně není možná abstinenční léčba.

Nabízí substituci metadonem v rámci strukturovaného psychosociálního programu, jehož cílem je snížení motivace k trestné činnosti, snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním opiátů a výhledově i dosažení úplné abstinence.

Služby zajišťuje tým složený z psychiatra, zdravotních sester a sociálního pracovníka, kteří pracují pod supervizí (kontakt zde).

Veškeré námi poskytované služby jsou bezplatné (kromě zdravotnického poplatku při vyšetření psychiatrem). 

Služby jsou financovány dotační podporou:

  • Úřadu vlády ČR a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  • Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Jihomoravského kraje
  • Statutárního města Brna