Domů

Vítáme Vás na stránkách Terapeutického centra v Jihomoravském kraji, nestátního zdravotnického zařízení Společnosti Podané ruce o.p.s., které sídlí v Brně.

Pokud máte problém s pitím, užíváním nealkoholových drog, hraním, sázením, chcete řešit různé s tím spojené komplikace, nebo znáte někoho takového ve svém okolí a rádi byste mu pomohli, jste na správné adrese. 

Naše služby poskytujeme v rámci dvou programů - Ambulantního léčebného programu a Programu substituční terapie.  

Ambulantní léčebný program

Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na  drogách, alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí. 

Program substituční terapie

Program substituční terapie je určený pro lidi s těžkou závislostí na heroinu (nebo jiném opiátu), u kterých aktuálně není možná abstinenční léčba.

Nabízí substituci metadonem v rámci strukturovaného psychosociálního programu, jehož cílem je snížení motivace k trestné činnosti, snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním opiátů a výhledově i dosažení úplné abstinence.

Služby zajišťuje tým složený z psychiatra, zdravotních sester a sociálního pracovníka, kteří pracují pod supervizí.

Veškeré námi poskytované služby jsou bezplatné (kromě zdravotnického poplatku při vyšetření psychiatrem). 

Služby jsou financovány dotační podporou:

  • Úřadu vlády ČR a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  • Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Jihomoravského kraje
  • Statutárního města Brna