Ambulantní program

Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na drogách, alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí. 

 

Rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem

 

Psycholog je absolvent vysokoškolského studia v oboru psychologie, který se vyučuje na humanitních fakultách. Psycholog bez psychoterapeutického výcviku není psychoterapeutem.

Psychoterapeut je člověk s humanitním vzděláním, který kromě vysokoškolského studia psychologie či příbuzného humanitního oboru absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik, který obvykle trvá 4 – 6 let. Psychoterapeut může vykonávat psychoterapii. Ne každý psycholog či psychiatr je zároveň psychoterapeutem.

Psychiatr je absolvent oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě, který má atestaci z psychiatrie. Může lidem přidělovat psychiatrické diagnózy a předepisovat medikaci. Psychiatr tedy automaticky (pokud nemá absolvovaný terapeutický výcvik) není psychoterapeutem.