Základní pravidla

Pro všechny klienty využívající naše služby platí po dobu přítomnosti v prostorách TC v JMK následující pravidla, díky nimž můžeme bezpečně pracovat. Respektujte je prosím.

  • Zákaz manipulace s psychoaktivními látkami v prostorách TC v JMK (včetně alkoholu a léků s návykovým potenciálem), tzn. užívání drogy, její přinesení do prostoru zařízení, nabízení ostatním klientům, přechovávání, případně předávání návodů nebo kontaktů k opatření drogy.
  • Zákaz násilného chování v zařízení či vyhrožování násilím. Násilným chováním je míněna fyzická agrese, týrání, vydírání a šikanování, sexuální násilí.
  • Zákaz ničení nebo zcizování majetku ostatních klientů/klientek, pracovníků/pracovnic nebo zařízení. To znamená krádež věcí nebo peněz, zničení nebo vážné poškození věcí, vloupání do zařízení nebo do uzavřených prostor personálu, zneužití razítka, písemností zařízení, podpisu pracovníka/pracovnice.