Bc. Katarína Kotrasová

Terapeutka

Na pobočce v Brně, ve úterky ve Vyškově

tel. 420 778 744 683

kotrasova@podaneruce.cz

gambling@podaneruce.cz 

 

Ako vyzerala moja cesta sem?

K práci s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s užívaním návykových látok som sa dostala počas štúdia psychológie. Začínala som na Slovensku ako terénna pracovníčka v roku 2010. Po presťahovaní do Brna som zakotvila v Společnosti Podané ruce, kde aktuálne pôsobím na viacerých pozíciách v Drogovej službe Vyškov a v Terapeutickom centre. Od začiatku roku 2017 som sa stala frekventantkou psychoterapeutického výcviku Psychoterapia v postmoderne.

Ako pracujem?

Terapiu vnímam ako partnerskú spoluprácu, počas ktorej spolu s klientom vytvárame podmienky pre to, aby klient mohol meniť seba a svoj život pre neho žiadúcim smerom. Túto prácu na zmene chápem ako tvorivý proces, ktorý môže otvárať a spoluutvárať nové možnosti a cesty. Zaujíma ma ako o sebe ľudia- naše klientky a klienti premýšľajú, k ich príbehom sa snažím pristupovať s rešpektom k rozmanitosti.

Ako trávim čas, keď nie som v práci?

Spokojná som, keď môžem po odchodených kilometroch spočinúť v horách pod hviezdnym nebom, keď môžem plávať v studených jazerách alebo behať po lúkach či lesoch niekde za mestom. Neustále niečo čítam, rada chodím do brnenských kaviarní a galérií.