Mgr. Vojtěch Netík

 

Tel.: 608 396 488

netik@podaneruce.cz

Promoval jsem na pražské 1. lékařské fakultě UK s profilací v oboru adiktologie a na brněnské katedře psychologie (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) se zaměřením na psychoterapii. V průběhu studia mne oslovila psychoanalytická/psychodynamická psychoterapie, v rámci níž jsem absolvoval sebezkušenostní výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Helenou Klímovou (Rafael institut, zastřešeno Českou lékařskou společností JEP). Na tomto poli se nadále vzdělávám.

Terapeutickou praxi provozuji od r. 2015, specializuji se na široké spektrum témat propojených s problémovým užíváním (a závislostí) na psychoaktivních látkách a psychickou nerovnováhou obecně. Odborně se také věnuji oblastem tzv. maligních vazovagálních synkop a možnostem/mezím léčby tohoto onemocnění. Krom profesionální PST dráhy se podílím i na občanském životě (publikační činnost, pořádání hudebních a kulturních akcí). Relaxuji při vydatném spánku, cestování a ping pongu :)

Vzdělání: 

1. lékařská fakulta UK/adiktologie, FSS MU Psychologie/psychoterapeutická studia 

Kurzy/výcvik: 

Započatý výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii (Rafael institut, Praha) 
Kurz Rodinné terapie, integrativního přístupu a specifik ko-terapie 
2-fázový kurz Krizové intervence
Kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem 
Výcvik v Internetovém poradenství 

Dlouhodobé stáže: 

Drugscouts Leipzig, Crew 2000 Edinburgh 

Publikace a vědecké výstupy: 

Problematika preskripce benzodiazepinových preparátů u geriatrických pacientů v ČR (časopis Adiktologie) 
Psychologické aspekty maligních vazovagálních synkop (časopis Praktický lékař)
Cena za třetí nejlepší vědeckou práci studentů 1. LF UK Praha (nadační fond Scientia) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktní (ordinační) hodiny v Terapeutickém centru: pondělí - středa (09:00 - 17:00). Pokud se mi nedovoláte, probíhá terapeutická sesse. Zavolám Vám zpět, jakmile to bude možné.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------