Intenzivní péče

Intenzivní péče představuje specifickou formu pomoci pro ty z klientů, kteří chtějí zvládnout akutní či krizovou fázi při léčbě své závislosti. V rámci intenzivní péče, je možné setkávat se v kratších intervalech - tedy vícekrát do jednoho týdne. V tomto krizovém období je klientovi ze strany terapeuta poskytnuta podpora při vytváření konkrétních krátkodobých kroků k tomu, aby mohl začít postupovat k novému životu bez drog. Klient prostřednictvím intenzivní péče dostává konkréní nástroje, které mu mohou pomoci se zvládáním aktuálně tíživých a krizových oblastí s cílem stabilizovat jeho situaci.

 

Do intenzivní péče je možné nastoupit již při prvním kontaktu s terapeutickým centrem, pokud je Vaše situace akutní či silně tíživá a žádá si intenzivnější podporu. Také je možné do intenzivní péče přejít v rámci déledobé individuální terapie, pokud se situace ve Vašem životě zhorší nebo budete procházet krizovým obdobím.