Pro - Dialog

Pro - Dialog je nejnízkoprahovější službou Terapeutického centra. Může na ní přijít kdokoliv starší 16 let bez předchozího objednání či doporučení. Na Pro - Dialogu naleznete bezpečný prostor pro společné rozhovory o potížích s alkoholem, s drogami nebo se sázením. Pro - Dialog je vhodný také pro ty, kteří se chtějí zorientovat ve své situaci a zjistit, zda už mají v těchto oblastech problém. Je zde také možnost řešit Vaše aktuální potíže. Je možnost probrat s terapeutem Vaši situaci a zároveň slyšet jak se se svými obtížemi vypořádávají jiní klienti. Pro - Dialog také nabízí možnost sdílet, jak se Vám daří a co dělat dál. Můžete zde získat nebo upevnit své rozhodnutí změnit nevhodné návyky v podpůrném prostředí lidí se obdobným cílem. Také zde můžete získat představu, jaká forma léčby by pro Vás mohla být vhodná. Pro - Dialog může být určitou vstupní branou do Terapeutického centra, pro ty klienty, pro které je vhodný ambulantní program. Jiní klienti zde dostanou informace, které formy léčby či služby pro ně mohou být vhodnější.

Služba je také určena pro blízké osob se závislostmi, pro které soužití s osobou se závislostí může být náročné a nemusí vědět, jak se vzniklou situací naložit. Mohou například chtít svým blízkým pomoci, ale třeba netuší jak. V rámci Pro - Dialogu se o našich službách mohou dojít informovat i lidé z jiných organizací, pro jejichž klienty, naše služby mohou být užitečné.

Pro - Dialog se koná každé úterý od 14:30 do 16:00 a každý čtvrtek od 9:30 do 11:00 (kromě státních svátků). Vstup je možný nejdříve 15 minut před začátkem. K navštěvování Pro - Dialogu se není třeba objednávat. Stačí ve stanovený čas přijít do Terapeutického centra Podaných rukou, které sídlí na adrese Hilleho 5 v Brně.