Motivační skupina

Motivační skupina je nejnízkoprahovější službou Terapeutického centra. Může na ní přijít kdokoliv starší 16 let bez předchozího objednání či doporučení. Na motivační skupině naleznete bezpečný prostor pro společné rozhovory o potížích s alkoholem, s drogami nebo se sázením. Skupina je vhodná také pro ty, kteří se chtějí zorientovat ve své situaci a zjistit, zda už mají v těchto oblastech problém. Je zde také možnost řešit Vaše aktuální potíže. Nejedná se o klasickou skupinovou terapii, jak ji možná znáte. Na skupině je možnost probrat s terapeutem individuálně Vaši situaci a zároveň slyšet jak se se svými otížemi vypořádávají jiní klienti. Skupina také nabízí možnost sdílet, jak se Vám daří a co dělat dál. Můžete zde získat nebo upevnit své rozhodnutí změnit nevhodné návyky v podpůrném prostředí lidí se obdobným cílem. Také zde můžete získat představu, jaká forma léčby by pro Vás mohla být vhodná. Motivační skupina může být určitou vstupní branou do Terapeutického centra, pro ty klienty, pro které je vhodný ambulantní program. Jiní klienti zde dostanou informace, které formy léčby či služby pro ně mohou být vhodnější.

 

Skupina se koná každé úterý ve 14:30 a každý čtvrtek od 9:30 (kromě státních svátků). Vstup je možný nejdříve 15 minut před začátkem, a nejpozději v 15 minut po začátku. K navštěvování motivační skupiny se není třeba objednávat. Stačí ve stanovený čas přijít do Terapeutického centra Podaných rukou, které sídlí na adrese Hilleho 5 v Brně.