Poradenství

Poradenství většinou trvá pár sezení (obvykle 1-5 - dle potřeby klienta). Zaměřuje se na řešení aktuální situace klienta, konkrétní kroky, postupy a doporučení, které by měly vést ideálně k abstinenci, případně kontrolovanému užívání, a změně životního stylu. Obsahem poradenských sezení tak může být např. zmapování rizikových situací a hledání způsobů, jak je zvládat, naučit se pracovat s bažením, naučit se "říkat ne", nalezení nového naplnění volného času atp.

Krátkodobé poradenství je vhodné pro ty, u nichž není ještě rozvinutá těžká závislost, jsou vysoce motivovaní a případně již sami začali na změně pracovat a potřebují se pouze ujistit, že postupují správným směrem.

Někdy se během poradenských sezení může ukázat, že problém s užíváním/hraním je komplikovanější, hlubší, případně se objeví další osobní či psychické potíže, které člověk potřebuje řešit. Potom je na místě dlouhodobější terapie, individuální či skupinová, případně pobytová léčba.  

 

Nabízíme také možnost konzultace přes aplikaci Skype (volání, videovolání, chat). Nejsme on-line, na konzultaci je nutné se domluvit předem buď na e-mailu elysium@podaneruce.cz nebo na tel. 608 313 715 (i sms). Skype jméno: ambulance.elysium