Rodinná psychoterapie

Rodinná sezení trvají obvykle déle než individuální, cca 90 minut, vede je jeden, někdy dva terapeuti. Rodinná psychoterapie je vhodná zejména pro uživatele a jejich blízké, kteří společně žijí (nebo se aktivně podílejí na řešení situace uživatele) a kde nefunguje dobře vzájemná komunikace.

Jelikož pro léčbu závislosti je důležité nastavit určitá pravidla v soužití a fungování klienta, je klíčové nastolit věcný rozhovor vedoucí ke vzájemné dohodě. Při rodinných sezeních mají všichni přítomní prostor vyjádřit, co sami chtějí, co od druhého potřebují, co sami jsou ochotni pro druhého udělat.  

Podmínkou pro to, aby rodinná psychoterapie mohla probíhat, je souhlas všech zaangažovaných členů se společnými sezeními.