Poradenství pro osoby blízké

Poradenství pro osoby blízké je obvykle jednorázovým setkáním, ale může proběhnout i vícekrát. Poradit se přicházejí obvykle sami rodinní příslušníci uživatele v situaci, kdy mají podezření nebo již zjistili, že jejich blízký zneužívá psychoaktivní látky či hraje/sází.

Jsou většinou zaplaveni vlnou smíšených emocí jako je vztek, zklamání, lítost, a bezradností, jak se situací naložit. Na poradenském sezení mají prostor tyto emoce ventilovat a poradit se ohledně toho, co nyní mohou sami dělat pro dotyčného uživatele, ale i pro sebe.

Snažíme se vést blízké k ujasnění si toho, zda mají dostatečnou kapacitu (psychickou, finanční aj.) uživateli pomoci a jak to udělat. Cílem pak může být stanovení si svých hranic a nastavení pravidel vůči uživateli.