Cílová skupina

  • ženy a muži od 17 let (ve věku pod 18 let pouze se zákonným zástupcem) s těžkou závislostí na heroinu (nebo jiném opiátu), u kterých aktuálně není možná abstinenční léčba
  • rodinní příslušníci a blízké osoby klientů